PAKİSTAN’DA KAOS KİMİN İŞİNE YARAR ?

Serdar Akca 01.01.2008

 

Kaos oluşturmak,
Yeni orta doğu projesinin gerçekleştirilmesi için uygulanan en önemli argüman.
Hatırlarsanız Rice Lübnan’ın İsrail tarafından işgalinden sonra ‘‘bunlar yeni Ortadoğu’nun doğum sancılarıdır’’ demişti.
Bugün Pakistan’da yaşananlar ise bu sancının daha da artığını gösteren olaylardır.
Ancak maalesef Pakistan’da yaşanan olaylar izah edilirken BOP projesinden hiç bahsedilmiyor. Her şey varsa yoksa Butto ve ailesi üzerinde döndürülüyor.
Oysa BOP Filistin, Lübnan, Irak ve İran’dan geçip Afganistan’a kadar uzanan coğrafyada bir istikrarsızlık gerekliliği üzerinde planlanmış bir harekete dayanmaktadır.
Şimdi düşünüm Filistin zaten işgal altında. Irak işgal edildi. Afganistan tam bir ABD uydusu haline getirildi. Lübnan 2007 yılında en çok içimizi acıdan ülke oldu. Biz İran’mı, Suriye’mi diye beklerken adamlar eşzamanlı başka bir operasyonu daha gerçekleştirmiş oldular.
Nasıl mı?
Şimdi meşhur BOP haritasını hatırlayalım.
Bu haritada Pakistan için biçilmiş olan rol neydi?
Pakistan topraklarının büyük bir bölümü Afganistan’a verilecek. İran ve Pakistan arasındaki geniş petrol yataklarının olduğu bölgede ‘‘Balucistan’’ adında bir ülke kurulacak.
Balucistan Pakistan’ın güney batı bölgesinde Pakistan İran sınırında bir yer. Bu bölgede Pakistan’ın başı zaten ayrılıkçı hareketlerle belada idi. Aynı ayrılıkçı hareketler İran’a da sıçramaya çalışmaktaydı. Yani bölgede karışıklığın alt yapısı zaten hazırlanmış ve bombanın pimi çekilmiş durumdaydı.
Bu ayrılıkçı hareketlere karşı İran Pakistan’ı destekleyerek oyunu bozmaya çalışmaktadır. Bu ise geçmişten gelen Pakistan-İran dostluğunu pekiştiren unsurlardan sadece biridir.
İran ve Pakistan coğrafi olarak birbirine bağımlıdır. Bu açıdan güvenlik politikaları birbirini desteklemeyi zorunlu kılmaktadır.
İki ülkeyi birbirine yakınlaştıran sadece bu sebepler de değildir. İ ki ülkenin de adı açık bir biçimde İslam Cumhuriyetidir ve İran Pakistan’ı tanıyan ilk ülkedir.
Bu yakın mesafe elbette ki birilerini rahatsız edecektir.
Bir de buna 2004 yılında Pakistan’ın atom bombasını yapan Abdulkadir Han’ın atom bombası ve nükleer silahlara ilişkin sırlarını başta İran olmak üzere Libya ve Kuzey Kore’ye satışını da eklerseniz bilmecenin parçaları yavaş yavaş birleşmeye başlamış olur.

Tabii ABD’yi rahatsız eden sadece bu yakınlaşma değil, bizatihi Pakistan’ın atom bombasına sahip olmasıdır. ABD’nin Hindistan’ında elinde atom bombası gibi nükleer silahlar bulunmasına rağmen sık sık Pakistan’dan yana rahatsızlığını beyan etmesi oldukça taze bir olaydır.
ABD soğuk savaş yıllarında Rus-Afgan savaşında Pakistan üzerinden Afganlıları kullanarak Ruslarla mücadele etmeyi sürdürmüştü. Yakın zamanda da Afganistan ile ilgili her türlü stratejisini de büyük ölçüde Pakistan üzerinden gerçekleştirdi. Pervez Müşerref kendi meşruiyetini de sağlamlaştırmak için ABD’nin verdiği ev ödevlerini en iyi şekilde yerine getirdi. Öyle ki ABD Afganistan’ı işgal ederken Türkiye’den Irak işgali için 1 Mart tezkeresi ile istediklerinin benzerlerini Pakistan’dan da istedi ve Müşerref kayıtsız şartsız ABD taleplerini yerine getirdi.
Her ne kadar ABD Afganistan’ı işgal etmeyi başarmış da olsa Taliban ve El-Kaide gibi faktörler ABD’nin Pakistan’a olan ihtiyacını gerekli kılmaktadır. Ayrıca İran’a karşı başlatılacak harekât için Pakistan’ın kullanılması gereklidir. Bu açıdan Pakistan’ın görevleri daha bitmemiştir. Fakat bu kez Müşerref mızıkçılık yapacağı sinyallerini vermektedir. Dolayısıyla ABD O’nu da terbiye edilmesi gerekenler listesine almış bulunmaktadır.
Pakistan ABD-Müşerref gerginliğiyle yeni bir çalkantılı sürece girerken o meşhur kurtarıcı cümle sık sık karşımıza çıkmaya başlar.
Düne kadar ABD’nin kankası olan darbeci Pervez artık Pakistan demokrasisi için tehlike oluşturmaktadır.
O halde ülkeye acilen demokrasi getirilmelidir. Yani yeniden ABD güdümüne sokulmalıdır.
İşte böyle bir ortamda Benazir ve Nevaz Şerif ortaya çıkar. Bunlardan en fazla ön plana itilen ise Benazir Butto olur.
16 Kasım 1988 seçimlerinden sonra Muhacir Ulusal hareketi ve bağımsızların desteğiyle,6 Ekim 1993 erken genel seçimlerinden sonra da bağımsızlarla işbirliği yaparak iktidar olan ve her ikisinden de yolsuzluk sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından görevden uzaklaştırılan Benazir Butto.
Eşi adı karıştığı yolsuzluklar sebebiyle bay % 10 olarak zikredilen ve kardeşi Murtaza Butto’yu öldürdüğü söylenen Benazir Butto.
Yolsuzluklarına ilişkin Fransa, Polonya, İspanya ve İsviçre’de ortaya çıkan belgelerden sonra gönüllü sürgüne giden Benazir Butto.
O artık Pakistan için yeni kurtarıcı ve demokrasi kahramanıdır.
Oysa daha önce babası Zülfikar Butto’nun sonunu hazırlayan nükleer merakından vazgeçmemesi O’nun da kolay gözden çıkarılmasına zemin hazırlamıştı. Artık ABD için tehlike tarihi dolmuş olmalı ki yeni görevi için meydanlara sürülmüştü.
Hayatı da sürüldüğü o meydanlarda noktalandı.
Böyle bir ortamda lanetli bir suikasta kurban gitmesi kimin işine yarar dersiniz.
Taliban’ın mı? İyi ama 1993 yılında Taliban’ın kurulmasına Butto’nun desteğiyle Pakistan içişleri bakanı bizzat refakat etmedi mi?
El-Kaidenin mi? O,ABD’nin günah keçisi. Her gayr-i meşru işgaline zemin hazırlayan biricik bahanesi. Bu açıdan el Kaidenin bu işi yapmış olma ihtimali en çok ABD’nin işine yarayacaktır. Ayrıca El-Kaidenin Pakistan temsilcisinin bu işi kendilerinin yapmadığını açıklamasının da bir önemi olmayacaktır. Yeter ki ABD o yaptı desin.
Pervez Müşerref’in mi? Zaten köşeye sıkışmış bir adam Pakistan’ın daha da karışmasını ve kendisine karşı başkaldırıyı tetikleyecek gelişmeleri ister mi?
Bu soruyu kimin için sorarsanız sorun.
Ortada nur topu gibi bir kaos durmaktadır ve bu kaos BOP’un sonucundan başka bir şey değildir.
Tüm bunlardan sonra ülkeye istikrar getirmek için ABD bir askeri müdahalede bulunursa şaşırmamak lazım.
Bu açıdan bugün Pakistan’da yaşanalar, ABD, İngiltere ve İsrail üçlüsünün adım adım gerçekleştirdikleri BOP projesinin yeni bir sayfasının açılarak sahneye konuluşunu gösteren önemli bir gelişmedir.

Serdar Akca 01–01–2008


YENİCE İÇİN ÇIKIŞ YOLU-2  03.01.2009
YOLA DOĞRU DEVAM ETMEK 30.07.2008
YENİCE NASIL KURTULUR ?  20.05.2008
BİR ÇIKIŞ YOLU: TIBBİ VE KOZMETİK BİTKİLERİ  10.04.2008
SICAK PARA SOĞUK KRİZ 03.02.2008
PAKİSTAN’DA KAOS KİMİN İŞİNE YARAR? 01.01.2008
TAYLAND GEZİ NOTLARI 17.02.2007
ÇİN İZLENİMLERİM 03.12.2007
GELİN 1915 OLAYLARI KADAR 1918 OLAYLARINI DA KONUŞALIM 24.10.2007
ŞEHİR LOBİCİLİĞİ 22.09.2007
BÖLGE SANAYİİNİN TÜRKİYE LİSTESİNDEKİ YERİ 24.8.2007

KARABÜK-NE YAPILMALI 27.07.2007