Almancı

Avrupa Türk’ü mü?


Bu izin mevsiminde de Batı Avrupa Türkü’nün Türkiye’de izin süresi boyunca en çok duyacakları kelime (gerçi az da olsa Türkiye’de bu konuda bir bilinçlenme var) Almancı kelimesi olacaktır.


Gurbetçi:1960 lı yılların başından itibaren, Türkiye’den çeşitli ülkelerle yapılan işgücü anlaşmaları doğrultusunda, dış ülkelere Türk işçileri gönderildi. Batı Avrupa ülkeleri arasında sayıca en fazla işçi gönderilen ülke Almanya oldu. İlk başlarda ne gönderen ülke Türkiye - nede işçi ihtiyacı olan Batı Avrupa ülkelerinde, bu işçilerin insani boyuttaki gereksinimleri ve uzun yıllar burada kalabilecekleri, hatta bu ülkelerin vatandaşları olacakları düşünülmemişti. İkinci dünya savaşının yakıp yıktığı ülkeler bir an önce kendi refah düzeylerini (!) düzeltmek istiyorlardı ve uygun iş gücüne ihtiyaçları vardı.

İlk yıllar dış ülkelere çalışmaya giden bu Türk işçileri için Gurbetçiler deniyordu.


Almancı:Zamanla gurbetçiler kelimesinin yerine Almancılar kelimesi kullanılır oldu.

Bu gün en fazla dış ülkelerde ikamet eden Türkler için, gurbetçiden ziyade Almancı kelimesi kullanılıyor. Almancı kelimesi aynı zamanda, Hollanda’da, Fransa’da, Avusturya’da, Belçika’da, İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde ikamet edenlerin, bulunduğu ülkelerin vatandaşlığına geçmiş olsunlar veya olmasınlar, hepsi için böyle söyleniyor.

Türkiye Türkleri tarafından, (Almancı) bu kelimeye dış ülkelerde yaşayanları küçümseyici, onurlarını kırıcı manalar yükleniyor. Malesef bazı kendini bilmezler tarafından onları dışlayıcı, aşağılayıcı davranılıyor. Batı Avrupa Türkü yolunmaya müsait (afedersiniz) kaz olarak görülüyor. Burada bunun neden böyle olduğu, hangi kişi, kurum ve kuruluşların bu konudaki paylarını ve neler yapılması gerektiğini uzun uzadıya irdelemeyeceğiz.


Avrupa Türkü: Peki ne denilmeli: Önce şunun altını çizelim. Bu ülkelerde ikamet eden Türkler artık Batı Avrupa­’da kalıcı. Türkiye’nin herhangi bir yerinde oturanlar için; İstanbullu, Ankaralı, Karabüklü veya İstanbul’dan, Ankara’dan, Karabük’den diyorsak, Türkiye dışı örneklerinde de; Kerkük Türkmenleri, Bulgaristanlı Türkler, Batı Trakya Türkü söylemlerine istinaden, Batı Avrupalı Türklere de: ‘Almanyalı Türkler’, ‘Hollandalı Türkler’, ‘İngiltereli Türkler’, ‘Avrupalı Türkler’Batı Avrupa Türkü” demeliyiz. Buna dilimizi alıştırmalıyız...

ATB-KRV-Bölge Başkanı
İbrahim Doğancı 25.07.2007


Almanya Yenice arası 4 saatlik yol 29.03.2008
Bayramlar Kimliktir 24.12.2007
Almancı mı Avrupa Türk’ü mü? 25.07.2007