Karabük-ne Yapılmalı
Serdar Akca 27.07.200722 Temmuz 2007 erken genel seçimleri sonuçlandı. Sonuçların Bölgemiz ve Karabük ilimiz ile ilçeleri için hayırlı olmasını diliyorum.

Her şeyden önce Cumhuriyetle birlikte kurulmuş olan şehrimiz 1.Dünya harbinden sonra yeniden yapılanmak mecburiyetinde kalan ülkemiz için stratejik bir ürün olan demir tedarikçiliği vazifesini üstlenmiştir. Ayrıca havzanın çelik ve kömür yatakları bu yeni yapılanmada önemli hammadde kaynakları olmuştur. Bu katkılarla Türkiye büyümesi artı yönde gelişirken maalesef Karabük ilimiz ve bölgemiz paralel büyümeden nasibini alamamıştır. Yine Cumhuriyet dönemine bu kadar önemli katkıları olan şehrimiz ve bölgemiz güçlü temsilden yoksun olduğu için kamu yatırımlarından da hak ettiği faydayı sağlayamamıştır. Bugün gelinen noktada Türkiye’de en hızlı küçülen ve işsizlik sebebiyle göç veren il Karabük ili ve bölgemiz illeridir. Bu açıdan bakıldığında bölgemiz siyasilerinin yeni dönemdeki sorumluluklarının daha da ağırlaştığı bir gerçektir.

İktidar partisi 3 Kasım seçimlerine göre Karabük il genelinde oylarını yaklaşık % 10 artırarak 3 milletvekili ile ilimizi temsil etme hakkına ikinci kez sahip oldu. Bu hiç şüphesiz ki önemli bir başarıdır. Burada bu başarının siyasi ve sosyolojik tahlillerini yapacak değilim. Ancak Karabük ilinin vermiş olduğu bu yüksek desteğin karşılığında yapılması gerekenler ile ilgili bazı görüşlerimi belirtmek istiyorum

Zonguldak-Bartın- Karabük illerinin iktidar partisine vermiş olduğu desteğin karşılığı olarak bu 3 ilden en az bir icracı bakanın olması için il teşkilatlarının beklentilerini genel merkeze iletmeleri ve uzunca bir dönemdir Karabük ilinden bir bakan çıkmamış olması sebebiyle bu bakanın Karabük milletvekillerinden birisi olması yönündeki beklentinin önemle vurgulanması. Sivil kamuoyunun ve parti teşkilatlarının kamuoyu baskısı oluşturmak için beklentilerini ifade eden açıklamalar yayınlamamaları ve faaliyetler yürütmeleri. Bu amaçla bölgesel medya organlarının bu konu üzerinde yayınlarını artırmasında da büyük gereklilik olduğunu vurgulamak isterim

Yıllardır konuşula gelen ancak henüz ciddi bir somut adım atılmayan bölge kalkınmasını planlayacak ve yönetecek Batı Karadeniz Kalkınma İdaresinin kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır ve hükümet bir bakanını bu idarenin koordinesinden sorumlu olarak görevlendirmelidir. Ayrıca bu idarenin başına mutlaka Karabüklü bir hemşerimizin ya da bölgemiz illerinden bir ismin atanması temin edilmelidir.

Milletvekilleri ve bölge siyasileri partileri içinde etkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu bağlamda seçilen milletvekilleri parti yönetiminde, meclis grup yönetiminde ve etkili meclis komisyonlarında görevler almaya çalışmalıdır.

Karabük ilinin yetişmiş insan kaynaklarının bürokraside etkin görevlere getirilmeleri için çalışmalar yürütülmelidir. İl ve ilçe teşkilatları bu konuda yönlendirici tutum içinde bulunmalıdır.

Karabük ili ve bölge projeleri oluşturulmalı ve Ankara’da bu projeleri takip edecek bir Karabük masası kurulmalıdır.

Bartın-Zonguldak-Karabük illeri milletvekilleri bir birlik geliştirmelidir. Bu 3 ilin milletvekilleri bir koordinasyon çalışması ile Ankara’da birlikte hareket etmeli ve tüm vekillerin 3 ilin ortak projelerini birlikte talep ve savunmaları ile bölgenin gücü daha fazla hissettirilmelidir.

Karabük ilinin kamu yatırımlarından aldığı payın artırılabilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Gelecek 5 yılda yapılması gerekenler için bir ön çalışma yapılmalı ve bu çalışmada aciliyet kesbeden kalemlerin kamu yatırımlarına aldırılması için gayret sarf edilmelidir. Karabük ili kamu yatırımları planlama memurlarının inisiyatifine bırakılmamalıdır.

Karabük ili ve ilçelerinin ekonomik hayatını oluşturan ana kalemlerde sektör bazlı teşvik uygulaması için mücadele edilmelidir. Sektörel bazlı teşvik çıkarılması ile Özel sektör yatırımlarının ilimize çekilmesi ve mevcut özel sektör yatırımlarının rekabet gücünün artırılarak büyümesinin önünün açılması ve il potansiyelinde gizli şahıs sermayelerinin yatırıma dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır.

Bu çalışma işsizliğin ve buna bağlı göçün önlenmesi için önem arz etmektedir. Bu göçün aynı hızla devam etmesi halinde gelecekte parlamentoda 2 vekille temsil edilmemiz gündeme gelecektir. Bu sebeple bu dönemde milletvekillerimizin önündeki en önemli problem mensubu oldukları partilerini ve hükümetlerini bu teşvik konusunda ikna etmek olacaktır.

Çıkarılabilecek teşvik kanunun içeriğine dair birkaç örnekle konunun anlaşılmasına katkı sağlamakta fayda bulunmaktadır. Mesela ilçelerimizden Yenice’de Orman emtiasının işlenmesi ve ürüne dönüştürülmesi, Eskipazar’da hayvancılık ve buna bağlı sanayinin gelişmesi, Eflâni’de tarımsal üretimi geliştirecek atılımların önünün açılması, il merkezinde demir sanayine dayalı haddanelerin ürünlerini işleyecek yan sanayilerin teşviklendirilmesi gibi. Ayrıca bölgede gelişmeye çalışan tekstil sektörü gibi istihdam yoğun alanların sıkıntılarına çözüm üretilmeli ve bu alanda büyüme yatırımlarının önü açılmalıdır.

Karabük ilindeki tüm sivil toplum kuruluşları bir üst çatıda bir araya gelerek talep ve beklentileri daha güçlü seslendirmeli ve takip edebilmelidir.

Serdar Akca 27–07–2007