Yenice Ormanları-
 Orman Denizinde Yolculuk


Yenice Ormanları sonbaharda büründüğü renk cümbüşü ve doğanın tüm güzellikleri ile önünüze serilir...
 
Yenice Ormanları ilkbahar da yeşilin her tonu ve sonbaharda büründüğü renk cümbüşü ile sizi kendine çeker. Bu çağrıya kulak verip içlerine adımınızı attığınızda doğanın tüm güzellikleri önünüze serilir.Yenice Ormanları’nı görmek için ilk yola çıkışım trenle, 90’lı yılların sonunda olmuştu. Ankara’dan başlayıp Karabük’e varan bu yolculuğa daha sonra pek çok kez çıktım. Her defasında ayrı zevk, ayrı tatlar alarak, yeni dostluklar kurarak döndüm evime. Ormanların dört mevsimi de bir başkaydı ama beni en çok sonbaharı etkiledi. Nedenini soracak olursanız, size en güzel cevabı bu yazıya eşlik eden fotoğraflar verecektir…
Yenice Ormanları’na yüksek bir noktadan baktığınızda uçsuz bucaksız bir denizi andırdığını görürsünüz. Bu manzara yöre halkına, Hodulca Tepe’nin kuzeyindeki Şimşirdere Vadisi’ne bakan bir noktaya ‘orman denizini seyir iskelesi’ adını bile verdirtmiş.

TÜRKİYE’NİN EN BAKİR ORMANLARINDAN
Türkiye’nin odunsu tür çeşitliliği en yüksek olan Yenice Ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul ediliyor. Doğa Derneği’nin Türkiye’de belirlediği 305 Önemli Doğa Alanı’ndan da biri aynı zamanda.

Bolu Dağları’nın kuzeybatısında İncedere, Şimşirdere, Çitdere su toplama havzalarını ve Safranbolu ilçesinin batısında yer alan ormanları içeren bölge, 100 metreden başlayarak yaklaşık 2000 metreye kadar yükselen engebeli yeryüzü şekillerine sahip. Ve bu topografya sayesinde bakirliğini ve biyolojik çeşitliliğini koruyabilmiş. Alanda, Yenice Nehri’nin ve kollarının çevresindeki arazilerde kurulmuş birkaç köy dışında yerleşim alanı bulunmuyor.

ORMANIN DERİNLİKLERİNDE
Ormanın içlerine doğru adım attığınızda bir ağaç müzesinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ana çatısını altı ağaç türünün oluşturduğu ormanda, otuz farklı ağaç, ağaçcık ve çalı türü bulunuyor. Ayrıca dere kenarları, yol boyları ve kuytu yerlerde kalmış on yedi ağaç, ağaçcık ve çalı türünü de bu listeye eklemeliyiz.

Yenice Ormanları, geniş ve iğne yapraklı karışık doğal yaşlı orman yapısına sahip. 1000-1200 metre yükseklikte doğu kayınının baskın olduğu geniş yapraklı ormanlar hakim. 1200 metreden sonra Uludağ göknarı ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlar sıklıkla görülmeye başlar ve 1400 metrenin üzerinde saf ormanlar oluştururlar. Bölgenin en yüksek yeri olan Keltepe zirvesinde ise açık kireçtaşlı alanlarda alpin kuşak bitkileri görülür.

Yenice Nehri’nin güneyindeki kesimlerde nemli çalı türleri yetişir. Denizin etkisiyle İncedere ve Şimşirdere’nin nehre karıştıkları aşağı kesimlerde ise, Akdeniz Bölgesi’nde görmeye alışık olduğumuz odunsu türler karışmıza çıkar: Sandal, funda, beyaz çiçekli laden, akçakesme, menengiç, erguvan ve sumak...

Türkiye’de ormanların yönetiminden sorumlu kurum olan Orman Genel Müdürlüğü’nün Genel Müdürü Osman Kahveci: “Anıt ağaçları, kesintisiz ormanları, doğal yaşlı orman ve çok katmanlı yapısı ile Türkiye’nin en önemli ve verimli orman alanlarının başında gelen Yenice Ormanları bitkiler, kuşlar, memeliler, sürüngenler ve kelebekler gibi pek çok canlı türüne yaşam ortamı sağlıyor” diyor. Kahveci’nin de vurguladığı gibi bu ormanların en önemli özelliklerinden biri, dünyada eşine ender rastlanan anıtsal niteliklere sahip çok sayıda ağaç ve ağaç topluluklarını içermesi.
Yenice Ormanları’nın her köşesinde başka bir dünya ile karşılaşırsınız. Çitdere çevresinde porsuk, fındık, karaçam, çınar yapraklı akçaağaç, kayın gövdeli akçaağaç, sapsız meşe ve dağ karaağacı anıt ağaçları sizi selamlar. Kavaklı bölgesinde ise anıt porsuk ve fındık ağaçları... Yenice Ormanları nesli tehlike altındaki dokuz endemik bitkiye de ev sahipliği yapar. Dünyada sadece burada yaşayan Onosma bozakmanii türü gibi.

FARKLI TÜRLERİN YAŞAM ALANI
Yapılan çalışmalar bölgenin bozayı, vaşak, yaban kedisi, kurt, çakal, tilki, karaca, ulu geyik, yaban domuzu, porsuk ve ağaç sansarına ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Farklı kuş türlerine de yaşam olanağı sunan bölge, aksırtlı ağaçkakan, ortanca ağaçkakan, alaca sinekkapan, küçük yeşil ağaçkakan ve çizgili ötleğen gibi ılıman kuşak orman biyomu türlerinin büyük popülasyonunu da barındırıyor. Nesli küresel olarak tehlike altında olan Apollo (Parnassius apollo) ve bölgesel ölçekte tehdit altındaki çokgözlü Eros mavisi (Polyommatus eroides) ile orman güzelesmeri (Erebia medusa) adlı kelebek türleri de ormanın sessizliğinde kendine yer buluyor.

YENİCE’DE HAYAT
Bugün Yenice Ormanları’nın bir kısmı Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı, Çitdere Tabiatı Koruma Alanı ve Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak koruma altına alınmış durumda. Bölgede ormancılık araştırmalarının yapılabilmesi için bazı bölümler Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanı ve Yaylacık Araştırma Ormanı olarak ayrılmış.

Misafirperver yöre halkının temel geçim kaynağını kömür madeni işçiliği, ormancılık ve arıcılık oluşturuyor. Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri sadece hane ihtiyacını sağlamaya yönelik. Ormanın yanı sıra mağaraları, yaylaları ve Şeker Kanyonu ile de dikkat çeken bölgede son yıllarda artan günübirlik turizm faaliyetlerinin kontrol altında yapılması bölgenin doğal geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Bir ormanın içinde yürümenin en güzel yanı ağaçları yakından görmek, onlara dokunabilmek ve yılın farklı zamanlarında biraz dikkat ederseniz farklı canlı türlerini bir arada görmektir. Uçsuz bucaksız orman denizi Yenice de, onu yaşamanız, hissetmeniz, doğaya duyulan saygıyı dostlarınızla paylaşmanız için sizleri bekliyor. Biz de son sözü Prof. Dr. Hikmet Birand’ın ‘Anadolu Manzaraları’ adlı eserinde Yenice’yi anlattığı satırlarına bırakıyoruz: “Her yer orman; her şey yeşil sessizlik içinde. Birbiri ardına sıralanan, önden arkaya doğru benizleri yağızlaşan ve ufukta akşam bulutlarıyla bir olan tepeler, hep orman…”


ALINTI
http://www.kadinhaberleri.com/haberdetay.asp?bolum=607&uyeid=0
13.4.2008 info@yenice.org