Vali Can DİREKÇİ
“KÖYDES Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Projesi”

Vali Can Direkçi, Valilik toplantı salonunda geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda 2005-2006 KÖYDES çalışmaları ve 2007 hedefleri hakkında geniş bilgiler verildi.Toplantıya Vali Can Direkçi başta olmak üzere, Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Ceylan, Ali Öğüten, Hasan Bilir, Vali Yardımcıları Mustafa Tapsız ve Baha Başçelik, İl Genel Meclisi Başkanı Burhan Gümüş ile İl Genel Meclisi üyeleri katıldılar. Vali Can Direkçi , KÖYDES projesinin köylere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, KÖYDES projesinin Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi olduğunu söyledi. Vali Direkçi köylerin yol, su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin yapılması ve bu yöndeki sorunların giderilmesi açısından

KÖYDES projesinin çok önemli bir kaynak olduğunu, 2007 yılı sonuna kadar içme suyu, yol ve kanalizasyon sorunlarının tamamının çözüleceğini söyledi. KÖYDES projesinin diğer iller de olduğu gibi Karabük için de büyük önem arz ettiğini. 2007 yılında da gelecek ödenek çerçevesinde ilçe ve merkezde çalışmaların devam edeceğini söyledi.Vali Can Direkçi, her konuda olduğu gibi KÖYDES projesi kapsamında yapılacak olan işlerinde açık ve şeffat olacağını belirterek, "Bu toplantımızın amacı 2005 yılı Nisan ayından bu yana ülkemizde özellikle köylerimizin alt yapı imkanlarını, şartlarını süratle hızlandırmaya dönük KÖYDES Projesi kapsamında Karabük ili olarak yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldik. Yine özellikle 2007 yılı için ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşebilmesi için alınması gereken tedbirleri paylaşmak için bir araya geldik. Bizler KÖYDES ile ilgili çalışmalarımızı artık Valilik internet sitesinden de yayınlayacağız. Orada günü gününe gerekli olan güncellemeler yapılarak tüm halkımız bu internet sitesinden KÖYDES ile ilgili bilgileri alabileceklerdir. Her şey açık, her şey şeffaf ve programlı bir şekilde bundan sonraki süreçte devam edecektir" dedi.Vali Direkçi konuşmasının devamında Köylere Hizmet Götürme Birliğinin işlevinin tam olarak bilinmediğini belirterek, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yapısı ve işlevi konusunda kısa bilgiler verdi. Vali Can Direkçi’nin konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız 2005-2006 yıllarında KÖYDES projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında slayt gösterisi eşliğinde geniş bilgi verdi. Tapsız, 2005-2006 çalışmaları sonunda 91 yerleşim biriminin içme suyu probleminin halledildiğini, 2007 için talep edilen ödenek ile 216 içme suyu projesinin daha hayata geçirileceğini, Ancak ödenek miktarının 2006 yılı seviyelerinde kalması durumunda 60 civarında yerleşim biriminin sağlıklı su ihtiyacının giderileceğini, bu durumda da KÖYDES öncesi ihtiyacın karşılanmış olacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız verdiği bilgilerde “KÖYDES kapsamında ilimize 2005 ve 2006 yıllarında toplan 21.325.000 YTL ödenek tahsis edildi. İlimize gönderilen bu ödeneklerin dağılımı il tahsisat komisyonu tarafından yapılmıştır. Buna göre 3.650.000YTL Köy hizmetleri biriminin yedek parça ve akaryakıt giderlerine ve ortak kullanımına ayrılmıştır. Geriye kalan 17.675.000YTL 6 ilçeye 2005 ve 2006 yılları toplamı eşit olarak 2.945.833 YTL şeklinde dağıtılmıştır.” dediToplantıda, 2006 yılında il genelinde KÖYDES projesi kapsamında 62 içme suyu, 18 kanalizasyon, 4 tarımsal sulama ve 86 yol projesi ile toplam 170 projenin ele alındığı, tamamlanan bu projelerden toplam 45.333 kişinin yararlandığı belirtildi.Yapılan bu projelerin tamamı için 18.254.000YTL ödenek tahsis edildiği, gelen ödenek toplamının 15.059.500 olduğu, bugüne kadar ise bu ödeneğin 10.927.808. YTL.sinin kullanıldığı ifade edildi.KÖYDES projesi kapsamında öncelikle köylerin yol ve içme suyu sorunun çözüleceği belirtilirken 2007 yılında da bu doğrultuda çalışmalara devam edileceği belirtildi.2007 yılı için talep edilen ödenek doğrultusunda yapılacak işler Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız tarafından özetle şöyle verildi. “2006 sonunda 576 km.ye ulaşan asfalt yol ağımızı 1.000 km.ye üzerini çıkarmak.Birinci kat asfaltı bitmiş yolların ikinci asfaltını tamamlamak. 2007 hedefimiz talep edilen ödenekle 505 km. stabilize, 424 km. 1 kat asfalt, 233 km 2. kat asfalt yol yapılmasıdır. Ancak gönderilecek ödenek miktarının 2006 seviyelerinde kalması durumunda 180 km stabilize yol, 180 km. 1.kat asfalt, 80 km. 2 asfalt yol yapılabilecektir. 2007 program teklif kapsamında il genelinde 427 proje daha hayata geçirilecek bu projelerin hayata geçirilmesi için ise 45.411.720 YTL. daha ihtiyaç var.”Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız yapılan işlerin kontrolü, kabulü ve ödemelerin yapılması konusunda ise “Yapılan ve yaptırılan işlerin içişleri bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, yapım işleri genel şartnamesinde belirtilen fen ve sanat kurallarına uygunluğu sağlanmakta, denetim ve kabuller köye yönelik hizmetler birimi teknik personelinden Valilikçe oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Yapımı biten işlerin ödemeleri, ilgil komisyonca hak edişlere bağlı olarak gerekli teknik denetim ve geçici kabulü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Kesin kabulleri ise geçici kabulden bir yıl sonra yapılmaktadır.”dedi

Tapsız son olarak ta 2006 yapımına başlanan 170 projenin 139’nun tamamlanmış olduğunu, 21 projenin yüzde 70’nin bitiğini, 10 projenin ise halen devam ettiğini söyledi.

Yenicenin Sesi Gazetesi 24.11.2006