TEŞEKKÜR

Karabük - Yenice ve Çevresi Kültür Ve Dayanışma Derneğimiz,
Avrupada bulunan Karabüklü ve Yeniceli hemşehrilerimizle
büyük bir organizasyon ile bizleri buluşturdugu icin
başta Dernek Başkanımız Hüseyin DEREL
İ ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Kurucular Kurulu Başkanı, İstişare Kurulu Başkanı, Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve Üyelerine, tüm dernek üyelerine ve emeği geçen herkesi kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Derneğimiz, Karabük-Yenice ve Cevresine, bölgemize yararlı olmak amacıyla Avrupadaki hemşehrilerimizin geleneksel şölenler, iftar yemekleri, yöresel yemek tanıtımları, bayram kutlamaları, ve diğer etkinliklerde bir araya getirmektedirler.
Hemşehrilerimizin birbirleri ile tanışıp kaynaşmalarına vesile olmaktadırlar.
Bu bağlamda gurbetteki hemşehrilerimizin özgüven eksikligni gideren, dayanışma eksikligini tamalayan, böylesine güzel sosyal ve kültürel etkinlikler
kültür ve eğlence sölenleri ile yöremizin tanıtımına vesile olmaktadırlar.
Karabük'ün sosyal, kültürel, ekonomik ve turizmin tanıtılması ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılmasına vesile olmaktadırlar.
İlimizin tarihi, doğal ve kültürel varlıkları ile senayi ürünlerinin tanıtımı, turizim gelirlerinin artırılması ve yatırımların teşvikini sağlamaya yönelik etkinlikler düzenlemektedirler; Karabükü Uluslararası boyutlarda tanıtmak, ekonomoik, sosyal, kültürel, turizim ve senayi'sine katkı sağlamak amacıyla Karabük'ün ilerlemesi icin Avrupa'ya gelen yetkililere bölgemizle ilgili yapılabilecek plan proje ve dosyaları sunmaktadırlar.
Bu tür tanıtımlar bilim adamlarınında kabul ettigi gibi memleketimize yatırım ve üretim getirir. Yatırımlar had safhadaki işsizlerimize iş imkanı sağlar, üretim ise, ülkemizin G.S.M.Hasılatımızı artırır. Dolayısıyla fert başına düsen Milli Gelir seviyemiz artar

Derneğimiz, hemşehrilerimizin sevincli ve üzüntülü anlarında yanlarında olup, her türlü müşkülatlarında yardımci olmaya calışmaktadırlar. Avrupada yaşayan genclerimizin milli kimliklerini koruyabilmeleri; milli kültürlerini, Örf -adet, gelenek ve göreneklerini öğrenip yaşamalarını yardımcı olma anlamında önemli işlevler görmektedirler.

Derneğimizin Yönetim Kurullarına ilave olarak kadın ve gençlik kollarının oluşturulduğunu ve daha'da büyüdüğünü memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu kurullarimizin hayırlı olması dileğiyle, görev alan arkadaşlarımıza üstün başarılar temenni ediyorum.

Doğru çizgisi olan ve kırılma göstermeyen yükselen bir ivme ile hareket eden dernek yönetimimizin takdire şayan calışmalarından dolayı, tebrik ve teşekkür ederken, 5. Kültür ve Eğlence şölenine katılan tüm hemşehrilerimizi en içten duygularım ile selamlıyor, sevgi saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 01.06.2007

Necati TON

Karabük Bld. Meclis Üyesi - Meclis Katibi
Betik Yönetim Kurulu Başkan V.
Belediye Meclisi Grup Sekreteri
Denetim Komisyonu Üyesi