Trafik Haftası etkinlikleri başladı

6-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanılacak olan Trafik Haftası dolayısı ile Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timince Trafik Haftası süresince köylerde bulunan okullarda Trafik ile ilgili görsel ve anlatım şeklinde seminerler vererek bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlıyor. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timince köylerde insanların yoğun olarak bulunduğu kahvehanelerde ve duraklarda trafik ile ilgili halkı aydınlatıcı bilgi ve seminerler verilerek trafik haftasının verimli bir şekilde geçirilmesi sağlanacak. ÇOCUK VE TRAFİK EĞİTİMİ:Çocukların trafikteki doğru davranışları öğrenebilmeleri için aile ve yetişkinlere büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmada, önce çocukların trafikteki doğru davranışları nasıl öğrendikleri, daha sonra aile ve yetişkinlerin yapması gerekenler açıklanmıştır.Çocuklar nasıl öğrenirler?Gözleyerek öğrenme; Çocuk doğumdan başlayarak çevresinde olup bitenleri kavramaya çalışır. Çocuk, ailesini ve diğer yetişkinleri gözlemler ve sonra onların davranışlarını taklit ederler. Bu nedenle ailenin ve yetişkinlerin her zaman iyi bir model olmaları çok önemlidir. Çünkü çocuklar istenmeyen davranış kalıplarını da öğrenmektedirler. Pekiştirme yoluyla öğrenme;Çocukları birçok davranışı ödüllendirildikleri zaman öğrenmektedir. ( Örneğin, vaat etmek, okşamak, gülmek, cesaretlendirmek, sıcak bir göz kontağı kurmak) çocukların yanlış davranışlarını cezalandırmak yerine doğru davranışlar açıklanmalı ve daha sonra çocukla birlikte doğrusu yapılmalıdır. Sözlü açıklamalar sessiz, arkadaşça bir tonla, “ neden ve niçin” soruları sorularak olmalıdır. Anlatım yoluyla öğrenme;Çocuklar konuşarak öğrenirler ve deneyim ufuklarını geliştirirler. Doğruların ve yanlışların öğrenilmesinde konuşma önemli bir rol oynamaktadır. Aileler çocuklarıyla mümkün olduğunca sessiz tonda konuşmalı ve trafikte neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tekrar tekrar açıklayarak yapmalıdırlar. Böylece çocuklar zamanla trafik kurallarını içselleştirecektirler. Yaparak-yaşayarak öğrenme:Doğru davranışlar yaşayarak öğrenilirse bir daha kolay kolay unutulmaktadır. Tekrarlar yapıldığında ise otomatik hale gelmektedir. Sonuç olarak, çocuklara trafik eğitimi verirken, korkudan uzak, sessiz ve arkadaşça bir atmosfer oluşturulmalıdır. Aileler her zaman iyi bir örnek olmalıdır. Çocuklar çok erken yaşlarda aktif veya pasif olarak trafiğe katılmaktadırlar. Yetişkinlerin davranış kalıpları pozitif veya negatif model olarak örnek alınmaktadır. Yetişkinler, çocukların trafikte gelecekteki davranışları için temel oluşturmaktadırlar. Bu durum trafik kurallarına uymada, sosyal davranışların gelişmesinde ve taşıtların seçiminde görülebilmektedir. Bu nedenle yetişkinler çok erken yaşta çocuklara rasyonel trafik davranışlarını göstermelidirler. Çocuklar nazik bir trafik iştirakçileridir. Onlar yaya ve sürücü olarak ailelerini yıllarca gözlemlerler. (Örneğin, annesinin kırmızı ışıkta geçtiğini, babasının arabaların arasında deli gibi bir sağ bir sol şeride geçtiğini görürler.) Çocuklarda anne ve babasının yaptığı davranışları aynen tekrarlarlar. Yetişkinlerin bilmesi gerekenler:Çocuğun trafikteki güvenliği için aileler günlük olarak trafikteki doğru tutum ve davranışları çocuklara öğretmelidirler. Çocuklar, ailesinin nasıl davrandığını çok iyi gözlemlerler ve aynısını kendileri tekrar eder. Çocuklar için aileler birer davranış modelleridir ve onlar gibi olmak isterler. Yetişkinler, çocuklar yanında oldukları zaman, davranışlarının çocukları nasıl etkileyeceğini bilmelidirler. Bu nedenle trafikte doğru davranışlarda bulunmaya özellikle çaba göstermelidirler. Yetişkinler hatalarını kabul etmeli ve samimi olmalıdırlar. Eğer yetişkin, çocukların yanında bir yanlış yapıyorsa çocuklarına karşı samimi davranmalıdırlar ve niçin yanlış yaptıklarını açıklamalıdırlar. Aksi halde çocuklar yanlış yönlendirilmiş olurlar. Trafikte yetişkinler çocuklarının yanında nasıl davranmalıdırlar ?Arabanın içindeki davranışlar;Araba hareket etmeden emniyet kemeri bağlanmalı,Trafik kurallarına uyulmalı,Trafikteki diğer sürücülere herhangi bir (sözlü, sözsüz) davranışta bulunmamalıdırlar. Yaya olarak davranışlar;Çocuğun eli tutularak yürünmeli,Karşıdan karşıya geçmeden önce kaldırımda durulmalı, önce sola sonra sağa bakarak, eğer yol boş ise karşıdan karşıya geçilmelidir. Çocuğa niçin böyle yada şöyle yapıldığı anlatılmalı,Trafik ışığında mutlaka beklenmeli ve bunun anlamı çocuğa anlatılmalı, ayrıca araç sürücüleri için de trafik ışığının da anlamı açıklanmalı,Otomobillerin, kamyonetlerin ve otobüslerin tehlikeleri çocuğa açıklanmalı,Otobüs dolmuş ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının arkasından, karşıdan karşıya geçilmemeli, güvenli geçiş yolları kullanılmalı (Üst geçit, yaya geçitleri vb.) Yaya olarak yapılması gereken doğru davranışlar çocuklara anlatılmalıdır. Bisiklet kullanırken yapılması gerekenler;Daima kask takılmalı, Renkli kıyafetler giyilmeli, freni sağlam, lambası yanar durumda olan, trafiğe çıkabilecek güvenlikteki bisiklet kullanılmalı,Bisikletin sağlamlığı kontrol edilmeli,Eğer varsa her zaman bisiklet yolu kullanılmalı, sollarken zille uyarı yapılmalı,Tehlikeli sokaklardan kaçınılmalı,Mutlaka trafik kurallarına uyulmalı,Dönüşlerde elle işaret verilmeli,Trafik akışında daima arka taraf kontrol edilmeli,Diğer arabalarla güvenilir durulabilecek uzaklıkta takip edilmeli Sola dönüşlerde özellikle dikkat edilmeli,Akşamları lambalar mutlaka yakılmalı,Bisiklet kullanılırken Volkmen dinlenilmemeli,Alkollü bisiklet kullanılmamalı,Sonuç olarak, çocuğunuzun yanında mutlaka doğruları yapın ve trafikteki tehlikeleri açıklayın. Onlara her zaman iyi birer model olmaya çalışın.


05.05.2006 Dilek kocaba
ş Yenicenin Sesi Gazetesi