AK Parti İlçe Başkanı Telli
“Belediyenin yanlış uygulamaları yasal olarak açığa çıktı”

AK Parti İlçe Başkanı Aycan Telli yazılı bir basın açıklaması düzenleyerek “Belediyenin yanlış uygulamaları yasal olarak açığa çıktı”dedi. Telli’nin yapmış olduğu açıklamanın devamı şöyle: “ Saygıdeğer Yeniceli hemşehrilerimiz, 28 Mart seçimleri sonrasında ilçemizde toplantı ve mitinglerinin yapıldığı tek alan olan Akay Meydanına o günün şartlarında tek katlı işyerleri inşaatı yapılarak şehrin yol istikamet ve imar planı açısından hiç de uygun olmayan bir şekilde doldurularak ilçemizin görünüşüne katkı sağladığı iddiası ile Belediye Yenicemiz kamuoyunu yanıltmıştır. O günün şartlarında bu yapılaşmanın imar kanunu, imar planı ve imar planı yapım yönetmeliğine aykırı yapıldığı yönündeki itirazımız müracaatımızı zamanında yapmadığımızdan dolayı Zonguldak İdare Mahkemesi’nde kabul edilmemişti. Ancak, Celal Hatıl Parkı’na yaptığımız itirazımız üzerine belediye yaptığı imar planı tadilatından vazgeçerek Yenice halkının tek ve yegane açık alanı ve oturma yeri olan bu bahçeye belediyenin beton yığını yapması önlenmişti. Akay Meydanı’ndaki tek katlı işyerleri ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız müracaatın sonucunda da yine bizim haklı olduğumuz ve Belediye Başkanının yanlış işlem yaptığına ait yazıda; “ 3194 sayılı İmar Kanunu, Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde planlama ve şehircilik ilkeleri kapsamında Hükümet Konağı ve bu alan içerisinde bitişik nizam 1 kat yapılanma koşuluyla ticari alan kullanımına ilişkin plan değişikliğinin mevzuata uygun olmadığı görülmektedir” denilmektedir. Yine aynı yazının sonuç bölümünde de “mevzuata aykırı yapılan plan değişikliklerinin iptali yoluna gidilmesi gerekir”denilmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu yazıdaki ifadelerinden anlaşılmaktadır ki yapılan binalara esas teşkil eden plan iptal edilsin denildiğine göre yapılan inşaatlarda yasal olarak ruhsata bağlanarak yapılması, iskan izni ve işyeri açılış izni verilmesi mümkün görülmemektedir.yapılan bu yanlış uygulamayı yapanların yasal olarak yaptıkları bu yanlıştan yine yasaları tatbik ederek vazgeçmelerini ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yazısının gereğini yapmalarını beklemekteyiz. Bu yanlış uygulamayı yapanlar hakkında da İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacağımızı, bundan sonra da halkımızın ve şehrimizin menfaatlerini ilgilendiren konularda siz halkımızla beraber doğruyu bulma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizin bilinmesini arz eder, saygı ve muhabbetle selamlarımızı sunarız”dedi.
22.09.2006 Yenicenin Sesi Gazetesi