Karabük Milletvekilleri
“Karabük’e 400 yataklı bir hastane yapılacak”

Karabük Milletvekilleri Mehmet Ceylan, Hasan Bilir ve Ali Öğüten ortak bir basın açıklaması düzenleyerek “Karabük’e 400 yataklı bir hastane yapılacak” dediler.
Karabük Milletvekillerinin ortaklaşa düzenlemiş oldukları basın açıklaması şöyle: “Ülkemizde, Karabük’ün de içinde olduğu 14 ilde Devlet-Özel Sektör işbirliği çerçevesinde 400 yataklı yeni hastaneler kurulacaktır. Bu husustaki çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış bulunmakta olup, önümüzdeki günlerde konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayınlanması beklenmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı, daha sonra Yüksek Planlama Kurulu’na sunularak, çalışma resmen başlatılmış olacaktır.Sağlık Bakanlığı’nın, ülkemizde hastane açığını hızlı bir şekilde kapatmak maksadıyla yürütmüş olduğu çalışmada, 14 ilde kurulacak hastaneler YAP-KİRALA-DEVRET modeliyle yapılacaktır. Hastane arsası, Devlet tarafından(hazine) temin edilerek ihale neticesinde ihaleyi kazanan yüklenici firma veya konsorsiyuma teslim edilecektir. İhaleyi kazanan firma, hastane binasını en fazla 3 yıl içinde tamamlayarak kira karşılığı Sağlık Bakanlığı’na kiralamış olacaktır. Hastane kiralama süresi en fazla 49 yıl olabilecektir. Kiralama süresi sonunda hastane binası Sağlık Bakanlığı’na devredilecektir. Söz konusu 400 yataklı hastane için, 650 dönüm civarında arazi gerekmektedir. Karabüklüler olarak bu araziyi acilen temin ederek, bu fırsattan yararlanmalıyız. Kurulacak yeni hastanenin sağlık hizmetleri açısından ilimizi bir cazibe merkezi haline getireceğine inanmaktayız. Kararın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, selam ve saygılarımızı sunuyoruz”
03.03.2006 Dilek Kocabaş
Yenicenin Sesi Gazetesi