Yatırım Gelmeyince Göç Kaçınılmaz
 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sisteminin açıklanmasıyla birlikte ilçelerin nüfuslarındaki düşüşler dikkatten kaçmazken, Yenice Belediye Başkanı Mustafa Akay yeni istihdam alanlarının açılmaması ile birlikte oluşan işsizliğin göçü kaçınılmaz hale getirdiğini, bununda nüfusa yansıdığını ifade etti.

Göç olgusunun son yıllarda daha da arttığına dikkat çeken Akay, bölgenin Cumhuriyetin kazanımlarını bir bir elden çıkardığını belirterek “uygulanan ekonomik politikalar neticesinde bölge hızla kan kaybetmektedir. Cumhuriyetin kazanımları teker teker elden çıkarılmakta yeni istihdam alanları yaratılmamakta. Bu da göçü artırmakta” dedi
ORÜS’ün özelleştirilmesi, ormanlarda üretimin azaltılmasının işsizliğin en büyük etkeni olduğunu söyleyen Akay,
“sadece Yenice değil, Karabük’te göç vermiştir. Köylerimizden göç daha fazla göze çarpmakta. Belediye sınırlarından çıkan bir mahalleyi hesaba katılırsa şehir merkezinde 500’lük bir düşüş var” dedi.

Nüfus azalmasındaki en büyük etkeninin bir tanesinin de bu bölgede devletin ve özel sektörün yatırım yapmayışı olduğunun altını çizen Akay “ bundan böyle izlenecek ekonomik politikalarla ve verilecek teşviklerle yeni yatırımların önü açılabilir. Aksi takdirde bölge her geçen gün kan kaybedecektir. Yenice ilçemiz ormanlarıyla turizm alanında önemli bir potansiyel. Orman ürünlerine yönelik sanayinin açılması hem yeniceye hem bölgeye fayda sağlayacaktır. Genç nesil işsizlik nedeni ile şehir dışına çıkmakta. Bunun yeni projelerle yeni yatırımlarla durdurulması gerekmektedir. Bunu çözecek olan ise kendi yöremizin insanları, yerel dinamizmdir.” dedi.

Akay, ayrıca son olarak 200 yılı ve öncesi nüfus sayımlarının sağlıklı olmayışının nüfus üzerinde etkili olduğu belirterek “ bildiğiniz gibi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile tüm bilgiler bir veri tabanında toplanıyor ve tüm kişisel işlemler bu bilgiler üzerinden yapılacak. Bu nedenle insanlar sağlıklı hizmet alabilmek için bulundukları adreslerde yazıldılar. Daha önceki sayımlarda merkezden ilçelere ve köylere yazılmak için gelenler vardı. Hatta İstanbul’dan bile gelenler vardı. Bunlar da mutlaka nüfus üzerinde etkili oldu” dedi.

Kaynak: karabukhaber.com.tr
22.01.2008 info@yenice.org