Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden Duyuru

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜRETİM MÜESSESELERİNE ALINACAK “PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİLİĞİ”SANATINDA GRUPLU OLARAK ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLARA İLİŞKİN İLANDIR

Kurumumuzun üretim Müesseselerinin yer altı işyerlerinde çalıştırılmak üzere toplam 3000 gruplu pano ayak üretim işçisi alınacaktır.

Adayların yer altı iş ve işyeri koşullarına ve TTK Beden Gücü Yönetmeliğine uygun olup olmadıkları konusunda, Müesseselerimizde oluşturulacak Teknik Komisyonlarımızca ön seçim (mülakat) yapılacaktır. Ön seçimde yapılan puanlama sonucu işe ve işyerine yatkınlıkları tespit edilenler daha sonra Noter huzurunda kur’a çekimine tabi tutulacaklardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri ile İŞKUR Genel Müdürlüğünün izni ve onayı gereğince, adaylar İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğüne veya Kdz. Ereğli Bürosuna başvurmadan (öncelik hakkı tanınanlar hariç) doğrudan doğruya Kurumumuzun ilan edilen Müesseselerine başvuracaklardır.

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

-30 yaşından büyük olmamak, (01.01.1979 ve daha sonraki doğumlular.)
-En az İlkokul mezunu olmak,
-Askerlik görevini yapmış olmak ve bunu belgelemek,
-Aşağıda belirtilen yerlerde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak,

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Kdz.Ereğli, Alaplı, Armutçuk, Gökçeler, Gülüç, Ormanlı, Gümeli ve Çaylıoğlu Merkez Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Kozlu, Devrek, Sivriler, Eğerci, Öğberler Merkez Mahalleleri ve Zonguldak Bahçelievler, Terakki, Ontemmuz, İncivez, Birlik Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN :

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Elvanpazarcık, Perşembe, Nebioğlu, Gökçebey, Ulus, Abdipaşa, Kumluca, Kozcağız, Yenice, Yortanpazarı, Hacımusa Merkez Mahalleleri ve Zonguldak Asma, Baştarla, Bağlık, İnağzı, Meşrutiyet, Karaelmas, Çaydamar, Dilaver, Çınartepe, Mithatpaşa, Tepebaşı, Yayla, Yeşil, Yeni Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Çaycuma, Kilimli, Gelik, Karaman, Beycuma, Çatalağzı, Muslu, Filyos, Bakacakkadı, Çaydeğirmeni, Özbağı, Saltukova ve Karapınar Merkez Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Bartın, Amasra, Arıt, Kurucaşile, Hasankadı Merkez Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

Müesseselere ait ilgili köy ve mahalle isimleri ile adaylık başvuru tarihlerini gösterir listeler ilan ekindedir
Yukarıdaki şartları taşıyan işçi adaylarının nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, diploma aslı ve fotokopisi, askerlik belgesi aslı ve fotokopisi, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte 06.10.2008 Pazartesi gününden, 17.10.2008 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yukarıda belirtilen köy ve mahallelerin, listelerinde yer aldığı Müessese Müdürlüklerine, hizalarında belirtilen tarihlerde başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan;

a)Tabii Afetlerde Zarar Gören Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 26/02/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

b)Türk Vatandaşlığına Kabul Edilen Afgan Göçmenlerinin İşyerlerinde Öncelikle İşe Alınmalarına Dair 31/03/1983 tarihli 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

c)3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 07/06/2002 tarih ve 2002/4671 sayılı kararı çerçevesinde kamulaştırmayı yapan Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından kamulaştırmanın yapıldığı yerde işe alınacaklar,

ç)Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması hakkındaki 29/01/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

d)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daimi kadrolu işçi olarak çalışmış olup da bu Kurum ve Kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev ve meslekten ihraç yada 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25/II’nci maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlardan daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler,

Arasından, Yönetim Kurulumuzca belirlenen sayı kadar, durumlarını belgelemek ve başvurularını Türkiye İş Kur Zonguldak İl Müdürlüğüne yapmak kaydıyla, mülakat ve kur’a çekimine tabi tutulacaklardır.

İlanen duyurulur.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKLER:

Ek-1)Armutçuk T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-2)Kozlu T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,
Ek-3)Üzülmez T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-4)Karadon T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-5)Amasra T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

ÖNEMLİ NOT:
1-Kur’a çekimi tarihi daha sonra ilan edilecektir.
2-Adaylar, sadece merkez mahalle veya ilgili köylerden biri için müracaat edeceklerdir. Aksine hareket edenlerin müracaatlarının tümü geçersiz sayılacaktır.


ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNE İŞ TALEBİ İÇİN MÜRACAAT TARİHLERİ KAYIT TARİHİ

KAYDI YAPILACAK KÖY VE MAHALLELER

13.10.2008 Yenice - Abdullahoğlu, Akmanlar, Bağbaşı, Cihanbey, Çamlıköy, Çeltik, Çakıllar, Değirmenyanı, Esenköy, Gökbel, Güney, Hisar, Hüseyinbeyoğlu, Ibrıcak, Kadıköy, Kaleköy, Karahasanlar, Kayaarkası, Kayadibi, Keyfallar, Kuzdağ, Nodullar, Örenköy, Sarayköy, Satuk, Şenköy, Şirinköy, Tır köyü, Yamaçköy, Yazıköy, Yeniköy, Yeşilköy, Yirmibeşoğlu Köyleri;


16.10.2008 Yenice - Atatürk, Cebeciler, Derebaşı, Fatih, İsmetpaşa, Karakırıklar, Karşıyaka, Kırıklar, Menderes, Merkez, Özal Mahalleleri; Yortanpazarı- Çengeller, Dere, Döngeller, Karaömerler, Merkez, Sipahiler Mahalleleri;

NOT: MÜRACAATLAR ÜZÜLMEZ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR.

Haber Kaynağı:  www.taskomuru.gov.tr/index.php

al
ıntı: yenice.gov.tr
21.09.2008 info@yenice.org