Afet Konutları Kredileri Geri Ödemeleri İçin Uyarı

Karabük Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 24/01/2008 Gün ve 160 Sayılı yazısı ile Özal mahallesinde (372 Adet ), Satuk köyünde (160 Adet) ve Yortanpazarı Beldesinde (38 Adet) afet konutlarında kendilerine Temmuz 2003 tarihinde afet konutu tahsis edilen vatandaşlarımızın konut kredilerinin geri ödemelerinin 2005 yılında başladığı bildirilerek, 7265 Sayılı Afet Kanunun 3177 Sayılı Kanunla değişik 40 nu maddesine göre,”vadesinde ödenmeyen taksitlerden geçen günler için yıllık %5 (yüzde beş) nispetinde gecikme faizi dahil edildiği, üst üste üç yıl taksitini ödemeyenlerin borçlarının muacceliyet kerbeder (Borcunun tamamının tahsili için işlem yapılır.) Halk sahibi olan ailelere konut, konut inşası ve sair yapılan yardımların kesin borçlanma bedellerinin affı ve ertelenmesi söz konusu değildir.” Hükmünün yer aldığı da hatırlatılarak ,

2005 yılında bu güne kadar geri ödemelerini yapmayanların mağdur olmamaları ve geri ödemeleri 2008 Temmuz ayında 3. yılını tamamlayacağından ödemelerin yapılması istenilmektedir.

Afet konutu tahsis edilen vatandaşların, mağdur olmamaları için Temmuz 2008 ayına kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir.


Kaynak: yenice.gov.tr
01.02.2008 info@yenice.org