Almanya, Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği
Basın açıklaması, 16.10.2006


Dayanışma ve Yardımlaşma Faaliyetlerine Devam
Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği 2002 yılında Almanya`da bilhassa
Ruhr-Havzasında yaşayan Yenice, Karabük ve Çevresinden gelenler tarafından kurulmuştur. Deneğin adresi Almanya Herne'dedir ve İdari Mahkemece tescillidir. Dernek Tüzüğü Avrupa genelinde teşkilatlanmaya müsaittir ve Başta Almanya olmak üzere Avusturya, Hollanda ve Türkiye`de de üyeleri mevcuttur. Dernek İnternet-Sitesi vasıtasıyla (yeniceliler.de) üyelerini ve ilgi duyanları faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye gayret göstermektedir.
Kurulduğundan bugüne sosyal ve kültürel alanlarda panel, seminer, konferans, yıllık eğlence şölenleri, Ramazan bayramı kutlamaları, iftar yemekleri, gençlik ve kadın kolları faaliyetleri, eğitim ve eğitime katkı gibi geniş etkinlik alanında çalışmalarını 250 yi aşan üyesi ile sürdürmekte, gelecek nesillere birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun daha sistemli şekilde aktarılabilmesi için kalıcı mekan sahibi olma çalışmlarına devam etmektedir.
Dernek Tüzüğü katılımcılık, şeffaflık, devamlılık gibi nedenlerden dolayı alışılan dernek tüzüklerinden farklı düzenlenmiştir. Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği çalışmalarını tüzük gereği İdare Heyeti yani Kurucular Kurulu, İcra Kurulu ve İştişare Kurulu başkanları ve yöneticilerinin mutabakatıyla gerçekleştirmektedir.
Etkinlik yelpazesi tüzüğümüzde de görüleceği üzere oldukca geniştir. Almanya`da yaşayan hemşehrilerimizin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla ilgili faaliyet alanları, onların sevinçli ve üzüntülü anlarında yanlarında olmaktan, gençlerimizle ilgili durumlara kadar uzanmaktadır. Özellikle Avrupa`da doğup büyüyen gençlerımizin Milli kimliklerini koruyabilmeleri, kendi kültürünü, örf, adet, gelenek ve göreneklerini öğrenip yaşatabilmelerini sağlayıcı hususlarda yardımcı olmak ve dolayısıyla kötü yollara düşmelerini engelleme çalışmalarda katkıda bulunmak önceliklilerimiz arasındadır. Türkiye ile olan bağlarımızı, köklerimizi muhafaza ederek, kimliklerimizi kaybetmeden içinde yaşanılan toplumla daha kolay uzlaşılabilecektir.
Almanya`daki sosyal kazanımlar (Türkiyedeki sevindirici gelişmelerin tersine) giderek azalmakta, toplumda desteklenmesi gereken kesimlere gerekli kaynaklar aktarılamamaktadır. Artık Avrupa`da kalıcı oldukları görülen insanlarımızın dernekler gibi organize kurumlarla içinde yaşadıkları toplumla dayanışmalarını artırarak sürdürmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda ve dernek imkanları ölçüsünde Anavatan Türkiye`ye yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, Karabük ve Yenice`de engelliler için akküsüz 113 adet araba satın alınıp Karabük Valiliği ve Yenice Kaymakamlığına ulaştırmaya muaffak olmanın sevincini yaşamak nasip oldu. Dileğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşmasıdır.
Bu etkinliğin gerçekleşmesine maddi, manevi, zaman ve emek olarak her türlü yardımları dokunanlara teşekkür ederiz.
Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerimizi sürdürme arzumuz devam etmektedir.

16.10.2006, Almanya-Herne

  Kurucular Kurulu Bşk
Yük. Müh. Muharrem Doğancı
 İcra Kurulu Bşk.
Hüseyin Dereli
 İstişare Kurulu Bşk
 İbrahim Doğancı