Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaktayız

Herne-Almanya
Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Döngel´in Derneğin Yönetim Kurulu ve üyelerin adına yaptığı basın açıklaması:

Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği, 1963 yılından sonra Almanya’ya gelen 1., 2, ve 3.nesil hemşehrilerimizin girişimiyle 2002 yılında kurulmuştur. Karabük-Yenice ilçemizden 7 binin üzerinde vatandaşımızın, Almanya coğrafyasında yaşadığı elimizdeki verilere göre tahmin edilmektedir. Üyelerimizin dernek lokaline uzaklıkları, 15 km ile 1300 kilometre arasında değişmektedir. Yöneticilerimiz ve üyelerimiz, değişik şehirlerde oturmaktadır. Almanya geneline yayılan üyelerimizle beraber bizim derneğimiz, Karabük, İstanbul, Zonguldak’daki Yenice Kültür ve Dayanışma Dernekleri gibi, aynı şehirde yaşayan kişilerin kurduğu dernek değildir. Ama derneğimizin amacı, diğer kardeş derneklerimiz gibi bölgemize hizmet vermektir.

Amacımız: Gurbette Birlik ve Beraberlik

Derneğimizin ana amaç ve hedefi, Karabük, Yenice ve çevresinden yurtdışında veya Almanya'da yaşayan üyelerine, kültür, iletişim, sosyal, spor ve danışma alanlarında yardımcı olmak, üyelerinin aralarındaki sosyal münasebetlerine, ilişkilerine ve bilgi alışverişlerine destek olmak ve bu birliği yaşatmaya çalışmaktır. Kültürel kimliği mümkün olabildiği kadar muhafaza etmek ve genç nesillere aktarmaktır. Üyelerinin içinde yaşadıkları topluma uyum çabalarını desteklemektir. Annelere ve babalara okullarla, eğitim ve yetiştirme konularına katılan kurumlarla ilişkilerinde de ayrıca destek olmaktır.

Yabancı düşmanlığına karşı demokratik Organisasyonlarla ve aynı düşüncedeki insanlarla ortak çalışmaktır. Yabancı kültürlerden, değişik ırk, din ve milliyete mensub insanların birarada yaşamalarına katkıda bulunmak ve bu konularda toplantılar ve seyahatler düzenlemektir.Türkiye'de imkanları doğrultusunda; bilhassa Karabük-Yenice ve çevresindeki insanlara yardım için kampanyalar başlatmak, kabiliyetli ve madden zayıf öğrencilere yardım etmek ve desteklemek için burslar vermek, yardıma muhtaç ve yaşlı kişilere maddi yönden destek olmaktır.

Karabük-Yenice ve Çevresi yönetimiyle yakın ilişkilerle ortak çalışmak, Çevre düzenlemesi ve bu konuda insanların eğitimi ve Çevre problemlerinin çözümünde yardımcı olmaktır. Karabük-Yenice ve Çevresinde turizmin gelişmesini desteklemek ve bu yönde Karabük ve Yenice'nin kültürel, sosyal ve tarihi gelişmesi hakında bilgi dağıtmaktır. Karabük-Yenice ve Çevre bölgesindeki ekonomik gelişmeyi desteklemek, oradaki ekonomik potansiyel hakkında bilgi dağıtmaktır. Derneğimiz, medya aracılığı ile faaliyetlerimiz ve Karabük -Yenice ve çevresindeki gelişmeler hakkında bilgiler sunacaktır. Derneğimiz, yalnızca ve doğrudan, dernekler kanununun ilgili maddesinde de belirtildiği üzere, kamu yararına yönelik amaçlar takip etmekte ve dolayısiyle desteğe değer kabul edilmeyi istemektedir. Dernek, siyasi maksatlı değildir ve müstağnidir. Hiçbir ticari amacı yoktur. Dernek, din ve ırk ayırımını kabul etmez.Tüm gelirleri derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılır. Başka amaçlar için biriktirim yapılamaz.

Kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve yardımlar

Derneğimiz, 2002 den itibaren her yıl Almanya ve Avrupa’nın değişik şehirlerinde oturan hemşehrilerimizi iftar yemekleri, dini bayramlarımız ve geleneksel gece proğramlarında biraraya getirmiştir. Proğramlarımıza bin ile 2 bin kişi arasında hemşehrilerimiz iştirak etmiştir. Milli ve dini bayramlarda gurbetteki hemşehrilerimizin Türkiye’deki gibi her hangi bir tatili yoktur. Pazar günleri vatandaşlarımızın tatili vardır. Proğramlarımızda bu günlerde yapılmıştır. Türkiye’den gelen milletvekillerimiz , belediye başkanlarımız ve mülkü amirlerimiz ile Karabük ve Yenice’nin sorunları ve çözümlerine yönelik; 2005 ve 2006 yılında iki defa panel düzenlenmiştir. Bölgemizin sorunlarının çözümlenmesi için siyasilerden destek istenmiştir. 2002’de beş, 2003’de yedi, 2004’de ondokuz ve 2005’de yirmidokuz öğrenciye burs verilmiştir. 2002 yılında otuzdört aileye ramazan ayında kumanya dağıtılmıştır. Trafik kazası geçiren bir hemşehrimizin ve kalp amaliyatı olan olan bir vatandaşımızın ameliyatlarına ve Yenice Belediyesinin İtfaiye kampanyasına destekci olunmuştur. Engelli bir hemşehrimiz için motorlu bir adet araba Bld. Başkanımız Mustafa Akay’ a dernek tarafından verilmİştir. Karabük Meslek Okuluyla ,Gelsenkirchen Meslek Okulunun kardeş olması için çalışılmış ve öğrencilere burada destek olunmuştur. Türkiye’den gelen Almanya’da bir arkadaşımıza maddi açıdan yardım yapılmıştır. Bir hemşehrimizin evlenmesine ve iş bulmasına yardım edilmiştir. Evi yanan bir hemşehrimize yardım edilmiştir. 2005 ve 2006 yılında Karabük festivaline yönetim kurulu adına iştirak edilmiştir. 2006’da Yenice festivaline sanatçı Aydın Çimen derneğimiz tarafından destek amacıyla gönderilmiştir ve festival boyunca yönetim kurulu ve üyelerimiz festivale iştirak etmiştir. İzin döneminde bütün partilerinleri ilçe başkanları ve yöneticileriyle bölgemizin sorunları tartiştık. Yemekli toplantıda, sorunların çözümü için birlikte hareket kararı alınmıştı.Trafik kazası geçiren bir aileye yardım yapılmıştır. Üyelerimizin düğünlerine, işyeri açılışlarına derneğimizin yönetim kurulu tarafından iştirak edilmiştir. İşadamlarımız kendi aralarında örgütlenmiştir. Bölgemizin sorunlarını yönetim kurulu adına; Başbakan Yardımcımız ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Milletvekillerimiz Mehmet Ceylan, Ali Öğüten ve Hasan Bilir’e yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir. Bu sorunların çözülmesinin takipatını da yapmaktayız. Şu an başlatmış olduğumuz engelliler için araç kampanyası dahilinde, 2007 şubat veya mart ayları içinde bölgemizde yaşayan engellilere 250 adet civarında araç tahsis edilmiştir. Bunlar, Karabük ve ilçelerine eşit şekilde, Karabük’deki Engelliler Derneği Başkanı Muhittin Yılmaz, Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yakup Bostancı, Sayın Valimiz Can Direkçi, Belediye Başkanlarımızla yapacağımız proğramla birlikte yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla dağitılacaktır. Derneğimizin faaliyetleri ve bölgemizi tanıtan tanıtım dergisi de 2007 yılında dağıtılacaktır. Derneğimizin çalışmalarını ulusal ve yerel medya da yayınlayan basın mensuplarına, derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar görev yapan ve destek veren herkese teşekkürlerimizi sunarız. Çalışmalarımızı http://www.yeniceliler.de sitesinden takip edebilirler. Çalışmalarımızı, Kurucular Kurulu, İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulunun ortak görüşmeleri doğrultusunda yapmaktayız. Derneğimiz kendi tüzük çerçevesinde hizmetlerini sürdürmektedir. Bizim gibi bölgemize hizmet eden bütün dernekler kardeşimizdir.
Çalışmalarımızı kamuoyuna arz ederim.

www.yeniceliler.de