Güney Köyü                                                                     

Güzel Köyümü özledim,
Buram Buram Orman Kokusunu,
Yıllard
ır Düzen Tutmayan Yolunu,
Suyunu, Güler Yüzlü İnsanlar
ımı,
Akrabalar
ımı, çocukluk Arkadaşlarımı,
Ben Güney Köyümü özledim.

Bayramlarda Ev Ev Dolaşmalar
ını,
Camilerdeki Yemek Telaşlar
ını,
Gençlerin Kamyonlarla Köy Maçlalar
ına Gidişlerini,
An
ılarımi çocukluk Anılarımı,
Herşeyimi,
Ben Köyümü özledim.

Erhan Onan 17.12.2007