Yortana  Kapalı Halı Saha Yapılıyor.
Gençlik ve Spor  Müdürlüğü tarafından Yortana  kapalı halı saha yaptirilıyor.
Yapımına başlanmış olan insaati Yenice Kaymakamimiz Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ ve Yortan Belediye Başkanımiz Yılmaz TİRYAKİ yerinde inceledi.
10.11.2007 info@yenice.orgKaynak yenice.gov.tr
10.11.2007 info@yenice.org